Última Instància

UI-feat2

Butlletí mensual de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Sabadell.
Disseny original de la publicació i redissenys posteriors, inicialment en paper i, anys més tard, en format pdf interactiu. Maquetació de més de 100 números al llarg de les tres primeres èpoques.

UI00     UI02     UI03

UI04     UIM03     UIM05